Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Nguồn Điện Dự phòng
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q1'12
Sự ngắt quãng được mong đợi
Q4'16
EOL thông báo
Thursday, December 15, 2016
Đơn hàng cuối cùng
Wednesday, March 1, 2017
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Thursday, June 1, 2017
Các hạng mục kèm theo
(1) Spare 750W redundant power supply FXX750GERPS (1U Form Factor, Gold-Efficiency) supporting Intel® Server Board S2600IP in R2000 chassis

Thông tin bổ sung

Mô tả
750W Hot-Swap Enterprise Redundant Power Supply FXX750GERPS, 1U Form Factor, Gold-Efficiency, supporting Intel® Server Board S2600IP in R2000 chassis