Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Các lựa chọn Khay & Ngăn Ổ đĩa Dự phòng
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q1'12
Sự ngắt quãng được mong đợi
Q2'17
EOL thông báo
Friday, December 16, 2016
Đơn hàng cuối cùng
Friday, June 30, 2017
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Tuesday, October 31, 2017
Các hạng mục kèm theo
(1) Spare 8 x3.5" Hot Swap Back Plane board for use in Intel® Server Chassis P4000 Family

Thông tin bổ sung

Mô tả
Spare Hot-Swap Back Plane FUP8X35HSBP (8x3.5" for FUP8X35HSDK for use in Intel® Server Chassis P4000 Family)