Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Khoang Ổ đĩa
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q1'12
Sự ngắt quãng được mong đợi
Q4'15
EOL thông báo
Tuesday, October 20, 2015
Đơn hàng cuối cùng
Wednesday, April 20, 2016
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Wednesday, July 20, 2016
Các hạng mục kèm theo
Carrier Board kit for HNS2600WP compute module family includes: (1) PCI Express x24 (200 pin) rIOM riser, (1) rIOM carrier board
Ngày hết hạn cung cấp thiết kế mới
Monday, March 6, 2017

Thông tin bổ sung

Mô tả
PCI Express x24 (200 pin) rIOM riser and rIOM carrier board kit for providing dedicated RMM4 NIC port and containing Intel® I/O module for HNS2600WP compute module family