Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Khung lắp
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q2'09

Thông tin bổ sung

Mô tả
Bezel for the SR2612UR Server System