Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Phụ kiện RAID
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q3'11
Sự ngắt quãng được mong đợi
Q3'19
EOL thông báo
Thursday, March 21, 2019
Đơn hàng cuối cùng
Monday, September 23, 2019
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Tuesday, January 21, 2020
Bền
Không
Thị trường đích
Mainstream
Thiết bị được hỗ trợ
SAS/SATA
Các hạng mục kèm theo
Two cables are included in the kit

Thông tin bổ sung

Mô tả
Kit of 2 cables, 740mm length, straigth mini-SAS 8087 connector on one end and 4 x 7-pin SATA connectors plus SGPIO connector on the other end.