Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Sao lưu Dự phòng Intel® RAID (Pin/Flash)
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q2'11
Sự ngắt quãng được mong đợi
Q1'20
EOL thông báo
Thursday, October 10, 2019
Đơn hàng cuối cùng
Friday, January 10, 2020
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Friday, April 10, 2020
Bền
Không
Thị trường đích
Mainstream
Kiểu hình thức của bo mạch
Battery/RMFBU
Các hạng mục kèm theo
Kit includes remote mounting bracket and cables.

Thông tin bổ sung

Mô tả
Intel® RAID Smart Battery AXXRSBBU9 provides optional battery backup for mainstream RS25 family RAID products.