Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Solidigm™ Bootable Firmware Update Tool (Intel® branded NAND SSDs)

Solidigm™ Storage Tool (Intel® branded NAND SSDs)

Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST) User Interface and Driver

Intel® SSD Firmware Update Tool