Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Sao lưu Dự phòng Intel® RAID (Pin/Flash)
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q1'11
Sự ngắt quãng được mong đợi
Q1'19
EOL thông báo
Saturday, March 9, 2019
Đơn hàng cuối cùng
Friday, March 22, 2019
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Saturday, April 27, 2019
Bền
Không
Thị trường đích
Mainstream
Kiểu hình thức của bo mạch
Battery/RMFBU
Các hạng mục kèm theo
Kit includes remote mounting bracket and cables.
Ngày hết hạn cung cấp thiết kế mới
Monday, February 1, 2016

Thông tin bổ sung

Mô tả
Intel® RAID Smart Battery AXXRSBBU8 provides optional battery backup for mainstream RS2 family RAID products such as Intel RAID Controllers RS2BL080/040.