Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Trình điều khiển Windows* Intel® Integrated RAID Module RMS25PB080(N), RMS25PB040, RMT3PB080, RMS25CB080(N), RMS25CB040, RMT3CB080 và Bộ điều khiển RS25AB080, RS25SB008, RS25DB080, RS25NB008, RT3WB080

RAID CMDTool2 for UEFI

Trình điều khiển RAID phần cứng SAS cho VMWare* ESX 4

Trình điều khiển RAID phần cứng SAS cho VMWare* ESXi 5