Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Intel® 82578 Gigabit Ethernet PHY
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q2'09
Sự ngắt quãng được mong đợi
04/19/2014
Phạm vi nhiệt độ vận hành
0°C to 85°C
Nhiệt độ vận hành tối đa
85 °C
Nhiệt độ vận hành tối thiểu
0 °C

Thông tin bổ sung

Có sẵn Tùy chọn nhúng
Không

Thông số nối mạng

Cấu hình cổng
Single
Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
1 Gbps
Loại hệ thống giao diện
Proprietary
Hỗ trợ khung Jumbo

Thông số gói

Kích thước gói
6mm x 6mm

Các công nghệ tiên tiến

MACsec IEEE 802,1 AE
Hỗ trợ theo công nghệ Intel® vPro™