Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Intel® 82577 Gigabit Ethernet PHY
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q2'09
Sự ngắt quãng được mong đợi
04/02/2013

Thông tin bổ sung

Có sẵn Tùy chọn nhúng
Không

Thông số nối mạng

Cấu hình cổng
Single
Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
1 Gbps
Loại hệ thống giao diện
Proprietary
Hỗ trợ khung Jumbo
Không

Thông số gói

Kích thước gói
6mm x 6mm