Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Intel® 82577 Gigabit Ethernet PHY
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q2'09
Sự ngắt quãng được mong đợi
04/02/2013
Ngày hết hạn cung cấp thiết kế mới
Wednesday, October 26, 2022

Thông tin bổ sung

Có sẵn Tùy chọn nhúng
Không

Thông số nối mạng

Cấu hình cổng
Single
Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
1 Gbps
Loại hệ thống giao diện
Proprietary
Hỗ trợ khung Jumbo
Không

Thông số gói

Kích thước gói
6mm x 6mm