Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn cạc Mở rộng khe cắm Dự phòng
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q2'11
Ngày hết hạn cung cấp thiết kế mới
Tuesday, April 5, 2016

Thông tin bổ sung

Mô tả
PCI Express Riser for R1304BT System