Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Nguồn Điện Dự phòng
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q2'11
Sự ngắt quãng được mong đợi
Q1'18
EOL thông báo
Tuesday, March 27, 2018
Đơn hàng cuối cùng
Sunday, July 1, 2018
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Monday, October 1, 2018
Các hạng mục kèm theo
(1) 365W non-redundant Power Supply Spare (80 Plus Silver)
Ngày hết hạn cung cấp thiết kế mới
Tuesday, April 5, 2016

Thông tin bổ sung

Mô tả
Power Supply Spare for P4000S Ped Chassis - 365W 80Plus Silver