Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Các lựa chọn Quạt Dự phòng
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q2'11
Sự ngắt quãng được mong đợi
Q3'20
EOL thông báo
Friday, July 19, 2019
Đơn hàng cuối cùng
Sunday, July 5, 2020
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Monday, October 5, 2020
Các hạng mục kèm theo
(1) Fan spare for P4000S server chassis (92x33mm fan mounts to rear of chassis)

Thông tin bổ sung

Mô tả
Fan spare for P4000S server chassis used with single socket server boards (92x33mm fan mounts to rear of chassis)