Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Các lựa chọn bảo trì Khung vỏ Dự phòng
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q2'11
Các hạng mục kèm theo
Hot Swap Backplane Spare for R1300 family of Systems

Thông tin bổ sung

Mô tả
Hot Swap Backplane Spare for R1300 family of Systems