Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Các lựa chọn mô-đun Quản lý
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q2'11
EOL thông báo
Wednesday, December 14, 2016
Đơn hàng cuối cùng
Thursday, June 1, 2017
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Sunday, October 1, 2017
Các hạng mục kèm theo
Includes (1) Remote Management Lite Module

Thông tin bổ sung

Mô tả
Remote Management Module for upgrading to Remote KVM features