Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Các tính năng ưu việt của Intel® RAID
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q1'11
Sự ngắt quãng được mong đợi
Q4 '16
EOL thông báo
Tuesday, November 15, 2016
Đơn hàng cuối cùng
Monday, May 15, 2017
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Friday, September 15, 2017
Bền
Không
Thị trường đích
Scalable Performance
Kiểu hình thức của bo mạch
Activation Key
Các hạng mục kèm theo
Upgrade Key to enable Rapid Recovery Snapshot for Intel RAID 6G ROC Products.

Thông tin bổ sung

Mô tả
Upgrade Key to enable Rapid Recovery Snapshot for Intel RAID 6G ROC Products.