Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Nguồn Điện Dự phòng
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q3'10

Thông tin bổ sung

Mô tả
1U Intel Server System SR1640TH 450W AC Power Supply