Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Các lựa chọn Khay & Ngăn Ổ đĩa Dự phòng
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q2'06
Sự ngắt quãng được mong đợi
2012
Các hạng mục kèm theo
(1) Backplane

Thông tin bổ sung

Mô tả
4-Drive Backplane without Expander