Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Cáp
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q3'10
Các hạng mục kèm theo
(1) cable

Thông tin bổ sung

Mô tả
Mini-SAS cable for Intel RAID add-in cards