Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Cáp
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q3'10
Các hạng mục kèm theo
(1) cable
Ngày hết hạn cung cấp thiết kế mới
Thursday, September 10, 2015

Thông tin bổ sung

Mô tả
Mini-SAS cable for Intel RAID add-in cards