Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Khung lắp
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q3'10

Thông tin bổ sung

Mô tả
1U Chassis Bezel