Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Gia hạn bảo hành cho cấu phần máy chủ Intel®
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q2'12
Sự ngắt quãng được mong đợi
2023
EOL thông báo
Wednesday, May 17, 2023
Đơn hàng cuối cùng
Wednesday, May 17, 2023
Các hạng mục kèm theo
Includes (1) Extended Warranty for Intel RAID Controller

Thông tin bổ sung

Mô tả
Intel® Server Component Extended Warranty provides an additional 2 years and is available wherever the 3 year standard warranty is available, and must be ordered at the same time or within 30 days of product order.
URL thông tin bổ sung