Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Nguồn điện
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q3'10

Thông tin bổ sung

Mô tả
Intel Server System SR2600/2625 750W Power Suppy - Supports Intel® On Demand Redundant Power Technology (Cold Redundant Power Supplies)