Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Các lựa chọn Quạt Dự phòng
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q3'10
Các hạng mục kèm theo
Spare fan and four fan mounts
Ngày hết hạn cung cấp thiết kế mới
Wednesday, July 1, 2015

Thông tin bổ sung

Mô tả
1U Intel Server System SR1640TH System Fan Kit