Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Khoang Ổ đĩa
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q4'07
Sự ngắt quãng được mong đợi
2014

Thông tin bổ sung

Mô tả
2.5" SATA to SAS Converter Board