Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Cạc Mở rộng khe cắm
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q1'09
Sự ngắt quãng được mong đợi
2012
Các hạng mục kèm theo
Five Slot PCI-Express Active Riser
Hỗ trợ socket
N/A

Thông tin bổ sung

Mô tả
Five Slot PCI-Express Active Riser