Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Cạc Mở rộng khe cắm
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q1'09
Sự ngắt quãng được mong đợi
2012
Hỗ trợ socket
N/A

Thông tin bổ sung

Mô tả
Three Slot Passive PCI-Express Riser