Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Nguồn điện
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q2'06
Sự ngắt quãng được mong đợi
2010

Thông tin bổ sung

Mô tả
650W Power Supply