Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Các lựa chọn ổ mềm/ổ quang
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q1'06
Sự ngắt quãng được mong đợi
2010
Các hạng mục kèm theo
Mounting screws

Thông tin bổ sung

Mô tả
Slimline DVD-ROM