Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Các lựa chọn mô-đun Quản lý
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q1'06
Sự ngắt quãng được mong đợi
2012
Hỗ trợ socket
N/A
Ngày hết hạn cung cấp thiết kế mới
Wednesday, October 26, 2022

Thông tin bổ sung

Mô tả
Remote Management Module 3