Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Nhập/Xuất
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q1'09
Sự ngắt quãng được mong đợi
2012
Hỗ trợ socket
N/A

Thông tin bổ sung

Mô tả
2 port, CX4, 10GbE I/O Expansion Module. Intel 82598. PCIe 2.0 (2.5Gbs)