Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Nhập/Xuất
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q4'07
Sự ngắt quãng được mong đợi
2014
Hỗ trợ socket
N/A

Thông tin bổ sung

Mô tả
Dual Gigabit Ethernet I/O Expansion Mezzanine Card