Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Nhập/Xuất
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q1'06
Sự ngắt quãng được mong đợi
2010
Ngày hết hạn cung cấp thiết kế mới
Wednesday, October 26, 2022

Thông tin bổ sung

Mô tả
1 port InfiniBand I/O Expansion Module, SDR speed