Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Nhập/Xuất
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q1'06
Sự ngắt quãng được mong đợi
2010

Thông tin bổ sung

Mô tả
1 port InfiniBand I/O Expansion Module, SDR speed