Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Nhập/Xuất
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q1'09
Sự ngắt quãng được mong đợi
2012
Các hạng mục kèm theo
(1) Expansion module
Hỗ trợ socket
N/A,

Thông tin bổ sung

Mô tả
2 port, RJ-45, 1GbE I/O Expansion Module. Intel 82571EB