Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Tấm tản nhiệt
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q1'09
Sự ngắt quãng được mong đợi
2012
Các hạng mục kèm theo
Includes two Heatsinks

Thông tin bổ sung

Mô tả
Tower Heat-Sink - Heatsink for pedestal servers. Price per heatsink, can be ordered in pairs only.