Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Tấm tản nhiệt
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q3'07
Sự ngắt quãng được mong đợi
2010

Thông tin bổ sung

Mô tả
CEK Processor Heat-Sink