Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Tấm tản nhiệt
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q1'09
Sự ngắt quãng được mong đợi
2012
Các hạng mục kèm theo
(1) Heat-sink with Fixed Fan

Thông tin bổ sung

Mô tả
Active Heat-Sink with Fixed Fan. Supports processors up to 90 Watts