Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Quạt
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q1'09
Sự ngắt quãng được mong đợi
2012
Các hạng mục kèm theo
Includes 1 hot-swap 92mm fan and 1 hot-swap 120 mm fan

Thông tin bổ sung

Mô tả
Spare Intel® Server Chassis SC5600 hot swap fan kit