Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Khoang Ổ đĩa
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q2'06
Sự ngắt quãng được mong đợi
2010
Các hạng mục kèm theo
Tape tray, drive power cable to connect to backplane, terminated SCSI cable

Thông tin bổ sung

Mô tả
SCSI Tape Mounting Kit