Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Khoang Ổ đĩa
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q2'06
Sự ngắt quãng được mong đợi
2012
Hỗ trợ socket
N/A

Thông tin bổ sung

Mô tả
SAS Midplane-2 with optional Integrated Server RAID