Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Khoang Ổ đĩa
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q2'06
Sự ngắt quãng được mong đợi
2012
Các hạng mục kèm theo
One 3.5–inch drive carrier, backplane board insert, One power cable, One SAS/SATA cable

Thông tin bổ sung

Mô tả
6th SAS/SATA Drive Kit