Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Khoang Ổ đĩa
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q1'06
Sự ngắt quãng được mong đợi
2012
Các hạng mục kèm theo
One cooling fan, One fan holder, Two Hot-Swap cage brackets

Thông tin bổ sung

Mô tả
Cooling and mounting kit required for 6-drive hot-swap backplanes installed. This kit should be used with AXX6DRV3GR