Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Khoang Ổ đĩa
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q1'06
Sự ngắt quãng được mong đợi
2012
Các hạng mục kèm theo
Backplane board, 6 drive carriers, 2 data cables, 6-drive bay, IPMB cable, installation guide, SATA/SAS configuration label

Thông tin bổ sung

Mô tả
Expander-based 6-drive bay that supports SAS/SATA drives. Requires a SAS module or SAS RAID card with two free ports.