Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Khoang Ổ đĩa
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q1'06
Sự ngắt quãng được mong đợi
2012
Các hạng mục kèm theo
Installation guide
Ngày hết hạn cung cấp thiết kế mới
Wednesday, October 26, 2022

Thông tin bổ sung

Mô tả
3.5" to 2.5'' Hard Disk Drive Converter Kit