Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Khung lắp
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q2'06
Sự ngắt quãng được mong đợi
2012
Các hạng mục kèm theo
One upper and one lower bezel customization panel

Thông tin bổ sung

Mô tả
Chassis bezel branding panels