Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Khung lắp
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q1'06
Sự ngắt quãng được mong đợi
2012

Thông tin bổ sung

Mô tả
Bezel with Door