Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Nguồn Điện Dự phòng
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q1'10
Sự ngắt quãng được mong đợi
2012
Các hạng mục kèm theo
350W Power Supply

Thông tin bổ sung

Mô tả
350W Power Supply