Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Spare Power Options
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q1'09
Sự ngắt quãng được mong đợi
2012
Các hạng mục kèm theo
(1) Power supply

Thông tin bổ sung

Mô tả
400W High-Efficiency Power Supply