Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Nguồn Điện Dự phòng
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q2'06
Sự ngắt quãng được mong đợi
2010
Ngày hết hạn cung cấp thiết kế mới
Wednesday, October 26, 2022

Thông tin bổ sung

Mô tả
420W Power Supply