Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Nguồn Điện Dự phòng
Tình trạng
Launched
Ngày phát hành
Q2'06
Sự ngắt quãng được mong đợi
2023
EOL thông báo
Friday, May 5, 2023
Đơn hàng cuối cùng
Friday, June 30, 2023
Các hạng mục kèm theo
(1) power cable
Ngày hết hạn cung cấp thiết kế mới
Thursday, May 5, 2011

Thông tin bổ sung

Mô tả
North America Power Cable